Skip to content

Kerstpakketten actie 2023

Kerstpakketten actie 2023

Namens, inmiddels acht, samenwerkende kerkgenootschappen uit Soest en Soesterberg bezorgen we ook dit jaar een kerstpakket bij plaatsgenoten die het financieel moeilijk hebben. Je kan meehelpen in de vorm van een aanmelding én/of financiële ondersteuning.

Werkwijze

Wij ontvangen van kerkgangers maar ook van maatschappelijke organisaties (zoals sociale dienst, vluchtelingenwerk, maatschappelijk werk en voedselbank) adressen van mensen die voor een kerstpakket in aanmerking komen. Wij gaan ervoor zorgen dat zij in de week vóór kerstmis een pakket bezorgd krijgen. We kunnen, mede dankzij sponsoren, redelijk goedkoop inkopen en het inpakken gebeurt met hulp van jongeren uit de Evangeliegemeente. Zo’n zeventig vrijwilligers uit de diverse kerken zorgen voor de bezorging. Dit jaar verwachten we ongeveer 300 pakketten af te leveren.

Steun de kerstpakkettenactie

Vanaf eind november zamelen we geld in om deze actie te kunnen bekostigen. Je kunt ons financieel ondersteunen door een bijdrage te storten op rekeningnummer NL90RABO 030 47 25 390 t.n.v. het college van diakenen o.v.v. Kerstpakket 2023. Deze gift is fiscaal aftrekbaar. U kunt hiervoor ook onderstaande QR-code gebruiken.

Deze QR code kunt u scannen met de RABO bankapp of met een standaard app b.v. QR scanner of camera-app. In dat geval geeft de scan een link waarmee u via iDeal uw bijdrage kunt overmaken. Het bedrag is door uzelf aan te passen.

Iemand aanmelden?

Je kunt iemand aanmelden via het aanmeldingsformulier dat je in de kerk vindt of via het aanmeldingsformulier dat hier is te downloaden.

Je kunt dit aanmeldingsformulier tot uiterlijk zondag 10 december afgeven aan de diaken van dienst of per mail opsturen aan saskia.klerk@outlook.com. Let wel: het gaat alléén om mensen die het financieel krap hebben.

Namens de werkgroep kerstpakkettenactie hartelijk dank!

Wim Floor en Saskia Klerk