Skip to content

Rouwen

Rouwen

Bij het overlijden van een naaste is het mogelijk een gedachtenisviering vanuit één van de kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Soest te houden. Dit kan ook als je geen lid bent van de kerk. Voor de begeleiding van de dienst kun je contact opnemen met een van onze pastores, zie de pagina met hun contactinformatie. Nadat er contact is geweest met een predikant of pastor, kun je samen met de uitvaartbegeleider en eventuele andere betrokkenen de gedachtenisviering verder vormgeven. Geef het bericht van overlijden ook door aan het Kerkelijk Bureau. De tarieven voor een kerkelijke uitvaartdienst in de PGS zijn hier te vinden.

Gedachteniszondag

Op de eerste zondag na ‘Allerzielen’, vindt in de kerk de herdenking plaats van gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn gestorven. Dit noemen we de Gedachteniszondag. In deze speciale dienst worden alle namen genoemd en wordt er onder andere voor elke overledene een kaars aangestoken. De nabestaanden (voor zover die bij ons bekend zijn) worden uitgenodigd om erbij aanwezig te zijn.