Skip to content

Pastoraat

Pastoraat is omzien naar elkaar

Met het begrip pastoraat wordt aangegeven dat iemand geestelijke verzorging krijgt. Degene die dit verleent wordt wel pastor genoemd. Voor de hulpverlening worden zowel leken als professionals ingezet.

Crisissituatie

Geestelijke verzorging kan nodig zijn bij ernstige gezondheidsproblemen, verlies van een dierbare, verlies van een baan, conflictsituaties, depressieve gevoelens, etc. Deze situaties kunnen bij alle leeftijdscategorieën voorkomen.

Opname in een ziekenhuis

Ziekenhuizen geven, omwille van de privacy van patiënten, géén informatie (meer) door aan de kerk. Wordt je in het ziekenhuis opgenomen en stel je bezoek van de predikant in het ziekenhuis op prijs, dan moet je dit zelf aan de predikant (laten) melden.

Bezoeken

In de Protestantse Gemeente Soest verlenen zowel de predikanten als de ouderenpastor en kerkelijk werker geestelijke verzorging. Ook zijn er vrijwilligers actief als bezoekmedewerkers en pastorale ouderlingen. Mocht je het op prijs stellen om bezoek te ontvangen, dan kun je dit doorgeven aan Alie Hakkert, taakgroep.pastoraat@pknsoest.nl

Bloemen en kaarten

Iedere zondag worden er bloemen namens de PGS naar gemeenteleden gebracht. Om de betrokkenheid van gemeenteleden te verbreden, willen we je vragen om namen door te geven van mensen die voor een kaart of voor de bloemen in aanmerking komen.

Voor de vierplek De Oude Kerk

Joke van Heel
tel. 035 601 6513
e-mail: joke.van.heel@xs4all.nl

of 

Geertje de Jong
tel. 035 6028378
e-mail: gdejong2@tiscali.nl

Voor de vierplek Emmakerk

Aartje Knol
tel. 06 22 12 04 98
e-mail: aartje.knol@yahoo.nl

of

Else Woertman
e-mail: else.woertman@gmail.com