Skip to content

Live kerkdiensten

Kerkdienst volgen

Je kunt een eredienst uit de Emmakerk en Oude Kerk digitaal volgen of een eerder opgenomen dienst terugkijken. Vanuit de Wilhelminakerk zijn soms bijzondere diensten als uitvaart en huwelijksvoltrekking hier digitaal te volgen. Het is mogelijk een eerder opgenomen dienst te downloaden. Elke opgenomen dienst is tot maximaal 12 maanden na opname beschikbaar. De uitzendingen zijn ook beschikbaar via Kerkdienstgemist.nl.

Gebedsintenties

Gebedsintenties kun je uiterlijk tot de zondagmorgen 8:30 uur mailen naar voorbede@pgsoest.nl
Wij verzoeken je alleen namen te noemen als de voorbede betrekking heeft op jezelf of als de persoon waarvoor je voorbede vraagt hiervoor toestemming heeft gegeven.

Meedoen met de collecte?

Wil je meedoen met de collecte? Dat kan door een bijdrage over te maken via de GIVT app of op onderstaande rekeningnummers.

1e collecte is voor de Diaconie
bankrekeningnummer: NL90 RABO 0304 7253 90 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Soest

2e collecte is voor de Kerk
bankrekeningnummer: NL21 INGB 0009 2303 56 t.n.v. College Kerkrentmeesters PGS

Live eredienst Emmakerk

Live eredienst Oude Kerk

Eerder opgenomen diensten Emmakerk

Eerder opgenomen diensten Oude Kerk