Skip to content

Project middengeneratie

Voor dertigers en veertigers!

Project Middengeneratie staat onder leiding van: ds. Corine Havelaar (ds.c.havelaar@kpnmail.nl). Zij is project-predikant voor de middengeneratie (50%) en heeft een aanstelling van november 2020 tot november 2024.

Visie
De denktank, een groep van 30’ers en 40’ers, heeft aan de hand van de golden circle van Simon Sinek een why (het waarom) een visie ontwikkeld. Wij volgen deze why in onze manier van geloven en activiteiten.

Kerk naar boven:
Bidders!

Wij willen Jezus volgen. Zoals een rank aan een wijnstok blijft, willen wij dichtbij Jezus Christus blijven en Hem leren kennen. Gebed is de motor achter alles. Dit zijn de actieve gebedsgroepen:

 • Prayer course
 • Maandelijkse gebedsgroep: gebed voor de gemeente
 • Jesaja 9 gebedsgroep: gebed voor Soest
 • Vrijdagmiddaglunch gebedsgroep: gebed voor kinderen en jongeren.
 • Wandeluurtje door en voor de wijk
 • Week van gebed: in die week bidden we elke avond op een plek in Soest
 • Maandelijkse zing-, bid- en luister-uur in een souterrain
 • We zijn gelinkt aan de gebedsgroepen op de scholen De Bron en Da Costa

Kerk naar binnen:
Jezus nodigt mensen uit om samen te eten en elkaar te ontmoeten. In de eerste gemeente deelden de mensen geloof en leven met elkaar in een kleine groep. Met een aantal gezinnen komen we 1x in de maand bij iemand thuis om samen ons geloof en leven te delen.

Daarnaast is de afgelopen tijd de training “Leer luisterend bidden” van het Evangelisch Werkverband gegeven. Er zijn 3 avonden geweest over het leren verstaan van Gods stem. In 2024 wordt deze training opnieuw gegeven.

Kerk naar buiten:
We willen uitstrekken naar een wereld in nood. Jezus ging naar de mensen toe en zorgde voor hen.

Dit doen wij op volgende manieren:

 • Presentpoule: we zijn bezig met het opzetten van een poule voor de middengeneratie in samenwerking met stichting Present. We gaan elke maand een sociale-, klus- of tuinactiviteit oppakken. Op deze manier maken we Jezus’ liefde zichtbaar in Soest.
 • Kerstvuur: rond kerst verschijnen overal in Soest kerstvuurtjes. Op straten en in de tuinen zetten we vuurkorven neer, waar we mensen uitnodigen om kerstliederen te zingen en elkaar te ontmoeten, en er is gelegenheid voor gebed. Zo ontstaan plekken waar God zelf gezien, gehoord en gevoeld wordt. Op een donkere avond wordt Gods licht letterlijk en figuurlijk verspreid.
 • Goede Vrijdag: op deze vrije schooldag gaan we met kinderen paaseieren zoeken in een grote tuin. We zingen met elkaar en vertellen het paasverhaal. We nodigen kinderen van diverse scholen en uit onze omgeving uit.