Skip to content

Diaconaat

Zonder diaconie geen kerk

Als kerk willen we ook in deze tijd doen wat we al eeuwen doen: luisteren, aandacht hebben voor mensen en wat er speelt in de samenleving. Hulp bieden daar waar mensen tekort komen. Dat is kortweg het diaconaat. Diaconaat hoort bij het kerk-zijn. Zonder diaconie geen kerk. Jezus ontmoette op zijn weg ontmoette Jezus tal van mensen en had ook nadrukkelijk contact met hen die op de een of andere wijze in zijn samenleving niet in tel waren of die in een uitzichtloze situatie leken te zitten. Zijn woorden en Zijn daden zijn voor ons richtinggevend voor de invulling van het diaconaat. We hechten aan wat er staat in Mattheus 25,40: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”

Hulp bieden

Om die hulp te kunnen bieden, zowel praktisch als materieel, zamelt de diaconie geld in bij de collecten in de zondagse vieringen. Soms is dit voor lokale doelen, soms voor projecten in binnen- of buitenland, bijvoorbeeld vanuit Kerk in Actie. Wil je een bijdrage leveren? Het bankrekeningnummer van de diaconie is: NL90 RABO 0304 7253 90 t.n.v. College van Diakenen PG Soest. Zie ook de ANBI-informatie op pknsoest.nl/financielezaken.

Ook worden er regelmatig goederen ingezameld, bijvoorbeeld voor de Voedselbank of het Passantenverblijf. De Protestantse Gemeente Soest maakt deel uit van het Diaconaal Netwerk Soest (DNS) en werkt ook samen met allerlei (lokale) maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld bij de Diaconale Doedag (twee keer per jaar helpen gemeenteleden mee in praktische en sociale projecten) en het Inloophuis aan de Veenbesstraat 2.

Diaconaal collecterooster

Iedere zondag wordt er in de kerkdienst gecollecteerd voor het diaconale werk, zowel binnen als buiten onze gemeente. De collectedoelen worden volgens een collecterooster vastgesteld. Dit rooster kunt u hier downloaden.

Diaconaal nieuws