Skip to content

Kerklocaties

Gebouwen

Wij houden onze vieringen en diverse activiteiten in de Emmakerk (Regentesselaan 2b in Soest Noord) en De Oude Kerk (Torenstraat 1 in Soest Zuid) ), die beiden hun eigen signatuur hebben. Wees welkom bij de zondagse vieringen om 10.00 uur of bij andere activiteiten om te ervaren waar jij je thuis voelt.

Emmakerk

De Emmakerk werd rond 1930 gebouwd aan de Regentesselaan, de koningin moeder Koningin Emma verleende toestemming om de kerk naar haar te noemen. Zij was aanwezig bij de eerste dienst op 16 september 1931.

Architect P. Beekman heeft deze kerk in zakelijke expressionistische stijl ontworpen. In 1930 werd de Emmakerk gebouwd, toen zonder klokken. Pas in de zestiger jaren is een carillon aangebracht. 

Karakteristiek voor de eenvoudige Emmakerk, zonder praal, zijn de driehoekige glas-in-lood-ramen. (De gehele vormgeving is gebaseerd op driehoeken). De driehoek symboliseert de drie-eenheid (Vader, Zoon en Heilige Geest). Het orgel werd in 1933 door de firma J. de Kolff geleverd, het is in 2002 bij de renovatie van de Emmakerk gerestaureerd. De kerk is een gemeentelijk monument. (Bron: Historische Vereniging Soest)

Regentesselaan 2b, Soest Noord
Tel: 035 – 68 35 651
Contact: emmakerk@pknsoest.nl
Koster: Sylvia de Vries

Bekijk hier de kerkdiensten in de Emmakerk

Kernteam Emmakerk

De Oude Kerk

De Oude Kerk is in ons dorp Soest het oudste gebouw en werd gebouwd omstreeks het jaar 1350. Vermoedelijk is de toren na brandstichtingen in 1481 tegen de al bestaande kerk gebouwd. Tot aan de Reformatie werd de aan Petrus en Paulus gewijde kerk beheert door de Benedictijner abdij St. Paulus in Utrecht. In 1905 werden bij een restauratie 18 houten beelden en veel fragmenten van pijpaarden beeldjes gevonden. Deze moeten rond 1600 zijn verborgen, mogelijk ter bescherming in de tijd van de Beeldenstorm. 

De geschiedenis en restauratie van het Van Gruisen-Van Oeckelenorgel staan uitgebreid beschreven op de website kerkencultuursoest.nl De kerk is een rijksmonument.
(Bronnen: Historische Vereniging Soest, Eemsnoer, Reliwiki)

Torenstraat 1, Soest Zuid
Tel. 035-60 221 20
Contact beheerder Gerda Vugts: deoudekerk@pknsoest.nl
Kosters: Martien en Nelly Marteijn

Bekijk hier de kerkdiensten in de Oude Kerk

Kernteam Oude Kerk

Pioniersplek Zin in Soest & Inloophuis

In het voormalige kerkgebouw van De Open Hof aan de Veenbesstraat 2 vinden geregeld activiteiten plaats voor de buurt (Soest West) en andere geïnteresseerden. Dit in het kader van PKN-pioniersplek Zin in Soest. Lees meer hierover op www.zininsoest.nl.

In het gebouw aan de Veenbesstraat is ook het Diaconaal Inloophuis gevestigd, een samenwerking van de Protestantse Gemeente Soest met andere kerken en instanties. Lees meer informatie op www.inloophuissoest.nl.