Skip to content

Kerkbalans

Actie Kerkbalans 2024 - voorlopig resultaat

In januari heeft de Actie Kerkbalans plaatsgevonden. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2024 weer op u mogen rekenen! Dit jaar is een bijzonder jaar voor Actie Kerkbalans, want de Actie bestaat vijftig jaar! Al vijftig jaar geven kerkleden via Actie Kerkbalans voor het voortbestaan van de kerk.

Voor de kerk van morgen

Belangrijk, want de kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Het is een plek waar we God en elkaar ontmoeten. Waar we rust vinden, omzien naar elkaar en het leven met elkaar delen. Heel graag willen we ook het komende jaar en in de verdere toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. We willen uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben, en voor mensen die God nog niet kennen. We willen mooie en inspirerende vieringen organiseren, evenals verbindende activiteiten daaromheen. Maar dat alles kost geld. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Voorlopig resultaat

Het Kerkelijk Bureau heeft op 13 februari de opbrengst van de januari Actie Kerkbalans geteld. Door de gemeenteleden is het mooie bedrag van € 331.638 toegezegd. In de begroting voor 2024 is voor de januari actie uitgegaan van € 313.710. Het totaal bedrag aan vrijwillige bijdragen is voor dit jaar begroot op € 354.460. In de begroting voor 2024 is een exploitatietekort geraamd van € 243.315. We hopen, dat met dit mooie resultaat het exploitatietekort iets lager zal uitvallen. Met een geleidelijk kleiner wordend aantal bijdragende leden zijn wij dankbaar om te kunnen vaststellen dat er gemiddeld per lid meer is toegezegd  dan was begroot.

Iedereen die op zijn/haar eigen wijze aan deze actie bijgedragen zeggen wij ook op deze plaats hartelijk dank. In het bijzonder willen we de ‘kerkbalanslopers’ hartelijk dankzeggen die de Actie dit jaar weer mogelijk hebben gemaakt. Dank voor jullie inzet en doorzettingsvermogen, zeker tijdens de eerste week van de januariactie met sneeuw en ijs op de straten!  Zonder jullie hulp was deze actie niet mogelijk geweest!

Voor vragen over de Actie Kerkbalans 2024 kunt u contact opnemen met de CvK-coördinatoren Ben Bokdam, Jurjen Klunder of Jaap Speksnijder.
e-mailadres actiekerkbalans@pgsoest.nl.