Dienst Oude Kerk 10-12-2023

Oude Kerk Soest

Dienst Oude Kerk 10-12-2023

2e zondag van Advent

Aanvang: 10:00 uur
Voorganger: ds. Gerrit Olsman
Organist: Gert Muts

Bijzonderheden

Geen

Meedoen met de collecte?

Wil je meedoen met de collecte? Dat kan door een bijdrage over te maken via de GIVT app of op onderstaande rekeningnummers.

1e collecte is voor de Diaconie (klik hier voor het collecterooster)
bankrekeningnummer: NL90 RABO 0304 7253 90 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Soest

2e collecte is voor de Kerk
bankrekeningnummer: NL21 INGB 0009 2303 56 t.n.v. College Kerkrentmeesters PGS

Dienst live volgen

Dienst Emmakerk 10-12-2023

Dienst Emmakerk 10-12-2023

2e zondag van Advent

Aanvang: 10:00 uur
Voorganger: ds. Marjan van der Wal
Organist: Martijn Griffioen

Bijzonderheden

Geen

Meedoen met de collecte?

Wil je meedoen met de collecte? Dat kan door een bijdrage over te maken via de GIVT app of op onderstaande rekeningnummers.

1e collecte is voor de Diaconie (klik hier voor het collecterooster)
bankrekeningnummer: NL90 RABO 0304 7253 90 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Soest

2e collecte is voor de Kerk
bankrekeningnummer: NL21 INGB 0009 2303 56 t.n.v. College Kerkrentmeesters PGS

Dienst live volgen

Vieringen en activiteiten in december

Vieringen en activiteiten in december

Kerstpakketten actie 2023

Diensten Emmakerk

 

3 december                10.00 uur                    pastor Jannie van den Berg   

Eerste Advent

 

10 december              10.00 uur                    ds. Marjan van der Wal

Tweede Advent          

 

17 december              10.00 uur                    ds. Evert Pieter vd. Veen

Derde Advent

 

17 december              17.00 uur                    Lichtjesfeest in de Oude Kerk

                                                                       voor kinderen van 0-7 jaar.

 

24 december              10.00 uur                    ds. Marjan van der Wal

Vierde Advent

 

25 december              10.00 uur                    ds. Marjan van der Wal

Eerste kerstdag

Dienst voor jong en oud met daarin een minimusical uitgevoerd door kinderen.

Voorts wordt er medewerking verleend door het blazersensemble o.l.v. Fred van der Molen.

                                                                      

31 december              10.00 uur                    dhr. Leen Lievaart

 

 

Activiteiten Emmakerk

 

‘Kerstliederen met een verhaal en gedicht’

Ds. Evelijne Swinkels              10 december              15.00 uur                    Wijkzaal

 

Film: Adam                             11 december              19.30 uur                    Wijkzaal

 

 

‘A Festival of Nine Lessons & Carols 2023’

                                               23 december              20.00 uur                    Kerkzaal

 

 

A festival of Lessons and Carols

A festival of Lessons & Carols

Op 23 december vieren we in de Emmakerk A festival of Nine Lessons & Carols. Een gelegenheidskoor brengt onder leiding van Gerrit van Vembde een aantal Carols ten gehore. 

Met medewerking van Terry en Heleen Hamberg (orgel en harp), Nienke van den Berg (zang) en koperblazers o.l.v. Fred van der Molen.

Aanvang

De avond begint om 20:00 uur. De toegang is vrij.

Dienst Emmakerk 03-12-2023

Dienst Emmakerk 03-12-2023

1e zondag van Advent

Aanvang: 10:00 uur
Voorganger: Jannie van den Berg
Organist: Terry Hamberg

Bijzonderheden

De eerste zondag van Advent heeft als thema: ‘Hij komt!’. Naar wat zien we uit en wie verwachten we? En dat wachten; het duurt zo lang! We lezen met elkaar een aantal verzen uit Jesaja 21 en Marcus 13 waarin ‘de wachter’ centraal staat. We zingen met elkaar lied 751: ‘De Heer verschijnt te middernacht! Nu is nog alles stil, maar zalig hij die toch reeds wacht en Hem begroeten wil.’ Ik zie er naar uit om u en jullie weer te ontmoeten.

Meedoen met de collecte?

Wil je meedoen met de collecte? Dat kan door een bijdrage over te maken via de GIVT app of op onderstaande rekeningnummers.

1e collecte is voor de Diaconie (klik hier voor het collecterooster)
bankrekeningnummer: NL90 RABO 0304 7253 90 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Soest

2e collecte is voor de Kerk
bankrekeningnummer: NL21 INGB 0009 2303 56 t.n.v. College Kerkrentmeesters PGS

Dienst live volgen

Dienst Oude Kerk 03-12-2023

Oude Kerk Soest

Dienst Oude Kerk 03-12-2023

1e zondag van Advent

Aanvang: 10:00 uur
Voorganger: ds. Gerrit Olsman
Organist: Cor de Jong

Bijzonderheden

We lezen deze eerste Adventszondag Jesaja 64: 1 – 9 en Marcus 13:24-37. Advent wordt vaak gezien als de tijd waarin we wachten op de geboorte van Jezus. Dat klopt ook, maar tegelijk is wat we met advent vieren breder. We kijken uit naar de komst van de Heer in onze wereld. Niet alleen met een geboorteverhaal, maar ook met teksten die breeduit en groots vertellen hoe God doorbreekt in ons bestaan. In de evangelielezing van vandaag, gebeurt dat in de context van Jezus’ woorden over de komst van de Mensenzoon. Als je eenvoudiger zou willen zeggen waar het over gaat, zou je kunnen zeggen: Jezus heeft het over de dag dat hij terugkomt. Maar zo heel eenvoudig is het niet. Want Jezus zegt niet ‘ik’, hij heeft het over de Mensenzoon. Daarmee spreekt hij over zichzelf in de taal van profetieën en verwachtingen.

Meedoen met de collecte?

Wil je meedoen met de collecte? Dat kan door een bijdrage over te maken via de GIVT app of op onderstaande rekeningnummers.

1e collecte is voor de Diaconie (klik hier voor het collecterooster)
bankrekeningnummer: NL90 RABO 0304 7253 90 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Soest

2e collecte is voor de Kerk
bankrekeningnummer: NL21 INGB 0009 2303 56 t.n.v. College Kerkrentmeesters PGS

Dienst live volgen

Kerstpakketten actie 2023

Kerstpakketten actie 2023

Kerstpakketten actie 2023

Namens, inmiddels acht, samenwerkende kerkgenootschappen uit Soest en Soesterberg bezorgen we ook dit jaar een kerstpakket bij plaatsgenoten die het financieel moeilijk hebben. Je kan meehelpen in de vorm van een aanmelding én/of financiële ondersteuning.

Werkwijze

Wij ontvangen van kerkgangers maar ook van maatschappelijke organisaties (zoals sociale dienst, vluchtelingenwerk, maatschappelijk werk en voedselbank) adressen van mensen die voor een kerstpakket in aanmerking komen. Wij gaan ervoor zorgen dat zij in de week vóór kerstmis een pakket bezorgd krijgen. We kunnen, mede dankzij sponsoren, redelijk goedkoop inkopen en het inpakken gebeurt met hulp van jongeren uit de Evangeliegemeente. Zo’n zeventig vrijwilligers uit de diverse kerken zorgen voor de bezorging. Dit jaar verwachten we ongeveer 300 pakketten af te leveren.

Steun de kerstpakkettenactie

Vanaf eind november zamelen we geld in om deze actie te kunnen bekostigen. Je kunt ons financieel ondersteunen door een bijdrage te storten op rekeningnummer NL90RABO 030 47 25 390 t.n.v. het college van diakenen o.v.v. Kerstpakket 2023. Deze gift is fiscaal aftrekbaar. U kunt hiervoor ook onderstaande QR-code gebruiken.

Deze QR code kunt u scannen met de RABO bankapp of met een standaard app b.v. QR scanner of camera-app. In dat geval geeft de scan een link waarmee u via iDeal uw bijdrage kunt overmaken. Het bedrag is door uzelf aan te passen.

Iemand aanmelden?

Je kunt iemand aanmelden via het aanmeldingsformulier dat je in de kerk vindt of via het aanmeldingsformulier dat hier is te downloaden.

Je kunt dit aanmeldingsformulier tot uiterlijk zondag 10 december afgeven aan de diaken van dienst of per mail opsturen aan saskia.klerk@outlook.com. Let wel: het gaat alléén om mensen die het financieel krap hebben.

Namens de werkgroep kerstpakkettenactie hartelijk dank!

Wim Floor en Saskia Klerk