Dienst Oude Kerk – Zondag 23 juni 2024

Oude Kerk Soest

Dienst Oude Kerk – Zondag 23 juni 2024

Aanvang: 10:00 uur
Voorganger: ds. Gerrit Olsman
Organist: Cor de Jong, m.m.v. De Cantorij DOK

Bijzonderheden

Vandaag lezen we Handelingen 8:1b-25. Na de hemelvaart van Jezus en de komst van de heilige Geest groeide de kring van gelovigen rondom de apostelen. Het werden er zoveel, dat de apostelen de zorg voor de gemeenschap niet meer alleen konden dragen; ze stelden zeven diakenen aan (Handelingen 6). Een van hen was Stefanus, over wie we vorige week lazen: hij verkondigde het geloof in Jezus en deed grote wonderen, maar werd uiteindelijk gestenigd. Vandaag lezen we over een andere diaken, de tweede die genoemd wordt in Handelingen 6: Filippus. Net als Stefanus maakt ook Filippus grote indruk met zijn optreden. Hij verkondigt de Messias, bevrijdt mensen van onreine geesten en geneest verlamden en kreupelen. De inwoners luisteren eensgezind naar hem. Dat is des te bijzonderder, omdat daarvoor iemand anders al grote indruk heeft gemaakt in de stad: Simon de magiër.

Meedoen met de collecte?

Wil je meedoen met de collecte? Dat kan door een bijdrage over te maken via de GIVT app of op onderstaande rekeningnummers.

1e collecte is voor de Diaconie (klik hier voor het collecterooster)
bankrekeningnummer: NL90 RABO 0304 7253 90 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Soest

2e collecte is voor de Kerk
bankrekeningnummer: NL21 INGB 0009 2303 56 t.n.v. College Kerkrentmeesters PGS

Dienst live volgen

Dienst Emmakerk – Zondag 23 juni 2024

Dienst Emmakerk – Zondag 23 juni 2024

Aanvang: 10:00 uur
Voorganger: ds. Ardin Maurik
Organist: Martijn Griffioen

Bijzonderheden

Geen

Meedoen met de collecte?

Wil je meedoen met de collecte? Dat kan door een bijdrage over te maken via de GIVT app of op onderstaande rekeningnummers.

1e collecte is voor de Diaconie (klik hier voor het collecterooster)
bankrekeningnummer: NL90 RABO 0304 7253 90 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Soest

2e collecte is voor de Kerk
bankrekeningnummer: NL21 INGB 0009 2303 56 t.n.v. College Kerkrentmeesters PGS

Dienst live volgen