Dienst Oude Kerk 10-12-2023

Oude Kerk Soest

Dienst Oude Kerk 10-12-2023

2e zondag van Advent

Aanvang: 10:00 uur
Voorganger: ds. Gerrit Olsman
Organist: Gert Muts

Bijzonderheden

Geen

Meedoen met de collecte?

Wil je meedoen met de collecte? Dat kan door een bijdrage over te maken via de GIVT app of op onderstaande rekeningnummers.

1e collecte is voor de Diaconie (klik hier voor het collecterooster)
bankrekeningnummer: NL90 RABO 0304 7253 90 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Soest

2e collecte is voor de Kerk
bankrekeningnummer: NL21 INGB 0009 2303 56 t.n.v. College Kerkrentmeesters PGS

Dienst live volgen

Dienst Emmakerk 10-12-2023

Dienst Emmakerk 10-12-2023

2e zondag van Advent

Aanvang: 10:00 uur
Voorganger: ds. Marjan van der Wal
Organist: Martijn Griffioen

Bijzonderheden

Geen

Meedoen met de collecte?

Wil je meedoen met de collecte? Dat kan door een bijdrage over te maken via de GIVT app of op onderstaande rekeningnummers.

1e collecte is voor de Diaconie (klik hier voor het collecterooster)
bankrekeningnummer: NL90 RABO 0304 7253 90 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Soest

2e collecte is voor de Kerk
bankrekeningnummer: NL21 INGB 0009 2303 56 t.n.v. College Kerkrentmeesters PGS

Dienst live volgen

Dienst Emmakerk 03-12-2023

Dienst Emmakerk 03-12-2023

1e zondag van Advent

Aanvang: 10:00 uur
Voorganger: Jannie van den Berg
Organist: Terry Hamberg

Bijzonderheden

De eerste zondag van Advent heeft als thema: ‘Hij komt!’. Naar wat zien we uit en wie verwachten we? En dat wachten; het duurt zo lang! We lezen met elkaar een aantal verzen uit Jesaja 21 en Marcus 13 waarin ‘de wachter’ centraal staat. We zingen met elkaar lied 751: ‘De Heer verschijnt te middernacht! Nu is nog alles stil, maar zalig hij die toch reeds wacht en Hem begroeten wil.’ Ik zie er naar uit om u en jullie weer te ontmoeten.

Meedoen met de collecte?

Wil je meedoen met de collecte? Dat kan door een bijdrage over te maken via de GIVT app of op onderstaande rekeningnummers.

1e collecte is voor de Diaconie (klik hier voor het collecterooster)
bankrekeningnummer: NL90 RABO 0304 7253 90 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Soest

2e collecte is voor de Kerk
bankrekeningnummer: NL21 INGB 0009 2303 56 t.n.v. College Kerkrentmeesters PGS

Dienst live volgen

Dienst Oude Kerk 03-12-2023

Oude Kerk Soest

Dienst Oude Kerk 03-12-2023

1e zondag van Advent

Aanvang: 10:00 uur
Voorganger: ds. Gerrit Olsman
Organist: Cor de Jong

Bijzonderheden

We lezen deze eerste Adventszondag Jesaja 64: 1 – 9 en Marcus 13:24-37. Advent wordt vaak gezien als de tijd waarin we wachten op de geboorte van Jezus. Dat klopt ook, maar tegelijk is wat we met advent vieren breder. We kijken uit naar de komst van de Heer in onze wereld. Niet alleen met een geboorteverhaal, maar ook met teksten die breeduit en groots vertellen hoe God doorbreekt in ons bestaan. In de evangelielezing van vandaag, gebeurt dat in de context van Jezus’ woorden over de komst van de Mensenzoon. Als je eenvoudiger zou willen zeggen waar het over gaat, zou je kunnen zeggen: Jezus heeft het over de dag dat hij terugkomt. Maar zo heel eenvoudig is het niet. Want Jezus zegt niet ‘ik’, hij heeft het over de Mensenzoon. Daarmee spreekt hij over zichzelf in de taal van profetieën en verwachtingen.

Meedoen met de collecte?

Wil je meedoen met de collecte? Dat kan door een bijdrage over te maken via de GIVT app of op onderstaande rekeningnummers.

1e collecte is voor de Diaconie (klik hier voor het collecterooster)
bankrekeningnummer: NL90 RABO 0304 7253 90 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Soest

2e collecte is voor de Kerk
bankrekeningnummer: NL21 INGB 0009 2303 56 t.n.v. College Kerkrentmeesters PGS

Dienst live volgen