Vieringen en activiteiten in december

Vieringen en activiteiten in december

Kerstpakketten actie 2023

Diensten Emmakerk

 

3 december                10.00 uur                    pastor Jannie van den Berg   

Eerste Advent

 

10 december              10.00 uur                    ds. Marjan van der Wal

Tweede Advent          

 

17 december              10.00 uur                    ds. Evert Pieter vd. Veen

Derde Advent

 

17 december              17.00 uur                    Lichtjesfeest in de Oude Kerk

                                                                       voor kinderen van 0-7 jaar.

 

24 december              10.00 uur                    ds. Marjan van der Wal

Vierde Advent

 

25 december              10.00 uur                    ds. Marjan van der Wal

Eerste kerstdag

Dienst voor jong en oud met daarin een minimusical uitgevoerd door kinderen.

Voorts wordt er medewerking verleend door het blazersensemble o.l.v. Fred van der Molen.

                                                                      

31 december              10.00 uur                    dhr. Leen Lievaart

 

 

Activiteiten Emmakerk

 

‘Kerstliederen met een verhaal en gedicht’

Ds. Evelijne Swinkels              10 december              15.00 uur                    Wijkzaal

 

Film: Adam                             11 december              19.30 uur                    Wijkzaal

 

 

‘A Festival of Nine Lessons & Carols 2023’

                                               23 december              20.00 uur                    Kerkzaal

 

 

Kerstpakketten actie 2023

Kerstpakketten actie 2023

Kerstpakketten actie 2023

Namens, inmiddels acht, samenwerkende kerkgenootschappen uit Soest en Soesterberg bezorgen we ook dit jaar een kerstpakket bij plaatsgenoten die het financieel moeilijk hebben. Je kan meehelpen in de vorm van een aanmelding én/of financiële ondersteuning.

Werkwijze

Wij ontvangen van kerkgangers maar ook van maatschappelijke organisaties (zoals sociale dienst, vluchtelingenwerk, maatschappelijk werk en voedselbank) adressen van mensen die voor een kerstpakket in aanmerking komen. Wij gaan ervoor zorgen dat zij in de week vóór kerstmis een pakket bezorgd krijgen. We kunnen, mede dankzij sponsoren, redelijk goedkoop inkopen en het inpakken gebeurt met hulp van jongeren uit de Evangeliegemeente. Zo’n zeventig vrijwilligers uit de diverse kerken zorgen voor de bezorging. Dit jaar verwachten we ongeveer 300 pakketten af te leveren.

Steun de kerstpakkettenactie

Vanaf eind november zamelen we geld in om deze actie te kunnen bekostigen. Je kunt ons financieel ondersteunen door een bijdrage te storten op rekeningnummer NL90RABO 030 47 25 390 t.n.v. het college van diakenen o.v.v. Kerstpakket 2023. Deze gift is fiscaal aftrekbaar. U kunt hiervoor ook onderstaande QR-code gebruiken.

Deze QR code kunt u scannen met de RABO bankapp of met een standaard app b.v. QR scanner of camera-app. In dat geval geeft de scan een link waarmee u via iDeal uw bijdrage kunt overmaken. Het bedrag is door uzelf aan te passen.

Iemand aanmelden?

Je kunt iemand aanmelden via het aanmeldingsformulier dat je in de kerk vindt of via het aanmeldingsformulier dat hier is te downloaden.

Je kunt dit aanmeldingsformulier tot uiterlijk zondag 10 december afgeven aan de diaken van dienst of per mail opsturen aan saskia.klerk@outlook.com. Let wel: het gaat alléén om mensen die het financieel krap hebben.

Namens de werkgroep kerstpakkettenactie hartelijk dank!

Wim Floor en Saskia Klerk