Web redacteur gezocht

Web redacteur gezocht

Help jij mee de website van PKN Soest up-to-date te houden?

Omdat de huidige web redacteur gaat verhuizen, is de PGS dringend op zoek naar een of meerdere nieuwe web redacteur(en). 

Wij zoeken een vrijwilliger die content plaatst en de website (in overleg met de Taakgroep Communicatie en met de webmaster) verder uit wil bouwen. 

Het zou mooi zijn als zich meerdere mensen melden, want dan kan deze taak verdeeld worden over meerdere vrijwilligers. Zo houden we het zeker qua tijdsinvestering behapbaar. 

Meld je snel aan als je:

 • Affiniteit hebt met WordPress (en met Elementor is een pre).
 • Goed bent met taal en het schrijven van korte, bondige teksten.
 • Wekelijks een of meerdere momenten beschikbaar bent voor het verwerken van content.

Stuur bij belangstelling of voor meer info even een mailtje naar Jaap Hoogendoorn: taakgroepcenp@pknsoest.nl

Inzameling Voedselbank

Inzameling Voedselbank

Inzameling voor de Voedselbank

Voedselbanken kopen doorgaans geen eten maar zamelen voedseloverschotten in. Voedsel dat anders wordt vernietigd. 

Momenteel helpen zij alleen de mensen die het ’t aller hardst nodig hebben. Wil jij ook voedsel geven?
Iedere eerste zondag van de even maanden houden we een inzameling voor de Voedselbank.

Wat kunt u meenemen?
Doneer ongeopende, houdbare producten aan je lokale voedselbank. Dit kun je alleen doen of samen met anderen.
Ons ideale boodschappenlijstje ziet er als volgt uit:

 • Maaltijdsoepen.
 • Peulvruchten.
 • Havermout.
 • Vis in blik.
 • Groente of fruit uit blik of pot.
 • Koffie en thee.
 • Volkorenpasta.
 • Zilvervlies- of meergranenrijst.
 • Couscous.
 • Olie (olijf, zonnebloem).
 • Houdbare melk.
 • Houdbare magere of halfvolle zuivelproducten.
 • 20+ Smeerkaas.
 • Eieren.
 
Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over het doneren van voedsel op https://voedselbankennederland.nl/help-mee/doneer-voedsel/
 

Voorlopig resultaat actie Kerkbalans 2024

Voorlopig resultaat actie Kerkbalans 2024

Actie Kerkbalans 2024

In januari heeft de Actie Kerkbalans plaatsgevonden. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2024 weer op u mogen rekenen! Dit jaar is een bijzonder jaar voor Actie Kerkbalans, want de Actie bestaat vijftig jaar! Al vijftig jaar geven kerkleden via Actie Kerkbalans voor het voortbestaan van de kerk.

Voor de kerk van morgen

Belangrijk, want de kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Het is een plek waar we God en elkaar ontmoeten. Waar we rust vinden, omzien naar elkaar en het leven met elkaar delen. Heel graag willen we ook het komende jaar en in de verdere toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. We willen uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben, en voor mensen die God nog niet kennen. We willen mooie en inspirerende vieringen organiseren, evenals verbindende activiteiten daaromheen. Maar dat alles kost geld. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Voorlopig resultaat

Het Kerkelijk Bureau heeft op 13 februari de opbrengst van de januari Actie Kerkbalans geteld. Door de gemeenteleden is het mooie bedrag van € 331.638 toegezegd. In de begroting voor 2024 is voor de januari actie uitgegaan van € 313.710. Het totaal bedrag aan vrijwillige bijdragen is voor dit jaar begroot op € 354.460. In de begroting voor 2024 is een exploitatietekort geraamd van € 243.315. We hopen, dat met dit mooie resultaat het exploitatietekort iets lager zal uitvallen. Met een geleidelijk kleiner wordend aantal bijdragende leden zijn wij dankbaar om te kunnen vaststellen dat er gemiddeld per lid meer is toegezegd  dan was begroot.

Iedereen die op zijn/haar eigen wijze aan deze actie bijgedragen zeggen wij ook op deze plaats hartelijk dank. In het bijzonder willen we de ‘kerkbalanslopers’ hartelijk dankzeggen die de Actie dit jaar weer mogelijk hebben gemaakt. Dank voor jullie inzet en doorzettingsvermogen, zeker tijdens de eerste week van de januariactie met sneeuw en ijs op de straten!  Zonder jullie hulp was deze actie niet mogelijk geweest!

Voor vragen over de Actie Kerkbalans 2024 kunt u contact opnemen met de CvK-coördinatoren Ben Bokdam, Jurjen Klunder of Jaap Speksnijder.
e-mailadres actiekerkbalans@pgsoest.nl.